• نقاط دیدنی قشم

  جنگل دريايي حرا
  اكوسيستم جنگلهاي حرا، درختاني است كه در آب دريا رشد مي كنند و اكوسيستم پربازدهي را مي سازند. در اين جنگلها دو گونه حرا و چندل وجود دارد. بسياري از گونه هاي آبزي و حيات وحش وابستگي مستقيم و غير مستقيم به حرا دارند و اين جنگلها در پيرامون خود محيط مناسبي را براي رشد و پرورش ماهيان فراهم مي كنند. اكوسيستم دريايي حرا به دليل استفاده انسان و سوخت و تغذيه و دام، بسيار حائز اهميت است. آب در طول شبانه روز 2 بار عقب نشيني مي كند و 2 بار پيشروي، اين عمل مداوم شرايط زيستي ويژه اي به اين جنگل دريايي مي بخشد. جوامع جنگلي مانگرو ( حرا) در طول ميلينها سال موفق شده اند تا سازگاري اعجاب انگيزي با آب شور دريا و سواحل جزر و مدي پيدا كنند. اصولا اين گياهان قادر نيستند دماي كمتراز 5 درجه سانتي گراد را تحمل كنند. ضمن اينكه شوري بين 20 تا 32 در هزار براي رشد آنها مناسب است. مانگرو يكي از مقاومترين گونه ها محسوب مي شود كه با حداقل نيازهاي خاص گياهان مانگرو، در سواحل و امتداد كوهها توسعه مي يابد. يكي از ويژگي هاي درختچه حرا، ريشه آن است. ريشه هاي اصلي حرا كوتاه و كم عمق اند و از آنها ريشه هاي فرعي و باريك و عمودي اسفنجي به سمت بالا منشعب شده و بطور متوسط تا 30 سانتي متر از سطح زمين بالاتر مي روند. اين ريشه هاي هوايي بتدريج دور درخت را پوشش مي دهند و تبديل به يك شبكه مي شوند و به اين ترتيب امكان زيستگاه در چنين محيط باتلاقي فراهم مي كنند. اين ريشه ها از شوري اطراف نيز مي كاهند تا امكان تغذيه گياه از آب بسيار شور دريا ميسر شود. جنگلهاي دريايي حرا در شبانه روز دو بار در آب دريا آبتني مي كنند. هنگام مد ماهيان زيادي به طرف جنگل حركت مي كنند و صيادان محلي نيز به خوبي اين را مي دانند.


  غارهاي نمكدان

  گنبد نمكي نمكدان، تنها گنبد نمكي در جزيره قشم است كه از ميان دماغه جنوب، تا قديس سلخ و دماغه شمال غربي تا قديس باسعيدو بالا آمده است و در نقشه تقريبا دايره اي شكل و به قطر 7× 5/6 كيلومتر است. بام گنبدي داراي توپوگرافي نامنظم است و ديواره آن بسيار پرشيب مي باشد. در بخش جنوبي گنبد نمكي نمكدان، غارهاي نمكي (Salt Caves) بسيار زيبا و شگفت انگيزي وجود دارد كه ارتفاع تا 20 متر نيز اندازه گيري شده است. سقف غار بوسيله قنديلهاي فراوان پوشيده شده است كه با گذشت زمان در اثر نفوذ آب تغيير شكل مي دهند. از ميان غارهاي نمكي زيبا و عجيب، آب زير زميني دائمي نيز جريان دارد كه در تمام طول سال جاري است و در دامنه كوه به صورت چشمه نمكي است كه منظره بسيار زيبا و ديدني را ايجاد مي كند.


  غارهاي خربس

  بر پيشاني كوهي مشرف به ساحل جنوبي جزيره، 4 دهانه غار، از درون به هم پيوسته، در ارتفاع 20 تا 30 متر به چشم مي خورد كه به غارهاي خربس Xarbes شهرت دارند كه گفته مي شود از دوره مادها هستند. اين غارها كه از پديده هاي كهن زمين شناختي به شمار مي روند، همراه با ديگر پديده ها و كوهها و خود جزيره قشم دنباله چين خوردگي هاي رشته كوههاي زاگرس هستند كه در هزاره هاي گذشته از زير آب سربرآورده اند. اين غارها از درون با مجموعه دهليز ها، تالارها و اتاقهاي متعدد به ابعاد 5/5×4 متر و چشمه ها و روزنه هاي گوناگوني كه رو به شمال و جنوب قرار دارند، مؤيد حضور مردماني از دورانهاي كهن در اين جزيره هستند. پيداست كه دست آدميان به مرور زمان و به منظور كاربردهاي گوناگون، شكل و سيماي اين غارها و ديواره هاي آنها را دگرگون ساخته و مناسب نيازهاي خود درآورده است. ساختار راز آميز اين غارها و قرار گرفتن آن بر بلندي، اين عقيده را دامن زده كه اينجا در روزگار مادها نيايشگاه مهر و محلي براي ستودن الهه ميترا بوده است.


  درخت انجير معابد يا درخت لور

  درخت هميشه سبز و نسبتا تناوري است كه برگهاي چرمي بيضي تاكروي شكل و رنگ سبز تيره دارد. برگهاي جوان، طويل و به رنگ برنزي درخشان هستند و هنگامي كه برگها بالغ مي شوند، رگبرگها كمرنگ شده و برگها شكل متمايزي پيدا مي كنند. اين درخت توسط ريشه هاي هوايي گسترش پيدا مي كند. ميوه اين درخت قرمز تا قهوه اي كروي با پهناي معادل 2 سانتيمتر كه به صورت دو تايي جوانه مي زنند، است. اين درخت به هنگام رشد به آب نياز ندارد.


  تخمگذاري لاك پشتها

  مردم ساكن جزاير از تخمگذاري لاكپشتها در آغاز بهار و اواخر زمستان خبر مي دهند. لاكپشت وقتي براي تخمگذاري به ساحل مي رسد، ابتدا در شنهاي ساحلي، در بالاترين حد مد، به كمك باله هاي عقبي چاله اي عمميق حفر مي كند و سپس تعداد زيادي تخم ( در حدود يكصد عدد) در آن مي گذارد. پس از تخمگذاري، روي چاله را با كمك باله ها با شن كاملا مي پوشاند. ظرف بيست دقيقه تا دو ساعت بيش از يكصد تخم در چاله مي گذارند. لاكپشت ماده پس از اين همه تلاش و تقلا، منطقه را براي هميشه ترك مي كند. چند ساحلي را كه بيشترين تخمگذاري لاكپشتها در آنها صورت مي گيرد، عبارتند از: شيب دراز، شيب چوزي و شيب پويي. سواحل شيب دراز بهترين مكان تخمگذاري لاكپشتهاي عقابي است. وزن متوسط لاكپشتهاي دريايي عقابي ماده تخمگذار در ساحل شيب دراز 40 كيلوگرم و 400 گرم است. با توجه به جمعيت بالاي روباه و سگ هاي ولگرد در سواحل شيب دراز كه در شبانه روز در ساحل حضور دارند، مديريت محيط زيست جزيره، آقاي بيژن فرهنگ دره شوري تلاشهاي بسياري در حفاظت از تخم لاكپشتها نموده اند و برنامه هاي مؤثري را ايجاد كرده اند. پنج گونه لاكپشت دريايي كه در آبهاي عمان و خليج فارس زندگي و زادآوري مي كنند و بي ترديد در آبهاي كشور ما نيز حضور دارند، به قرار زير است: 1. لاكپشت دريايي سبز 2. لاكپشت دريايي عقابي 3. لاكپشت دريايي چرمي 4. لاكپشت دريايي سرخ 5. لاكپشت دريايي رايدلي طول متوسط لاك پشتي لاكپشت هاي عقابي بين 70 تا 80 و پهناي آن بين 60 تا 70 سانتي متر بوده، وزن متوسط آنها نيز در حدود 49 كيلوگرم است. تعداد تخمهاي گذاشته شده در اكثر چاله ها بيش از صد و حداكثر 132 و حداقل 47 عدد است. حجم تخمها نيز از 25 تا 30 سانتيمتر مكعب در نوسان است. وزن تخم لاكپشت عقابي 79/25 تا 89/30 گرم و قطر آن 43 ميليمتر است.


  قلعه هاي تاريخي

  در ساحل محله مسني قشم، دربندر قديمي و كهن لافت در كنار چاه هاي طلا و در جزيره هرمز و لارك آثاري از قلعه هاي به جا مانده از زمانهاي دور است كه امروزه اين آثار از جمله ميراثهاي تاريخي خليج فارس به شمار ميروند و به عنوان بازمانده هاي معماري استعماري و نماد پايمردي مردمان جنوب، توجه جويندگان حقيقت و علاقه مندان به تاريخ درياي پارس را به خود جلب مي كنند.


  قلعه قشم

  قلعه قشم كه از 400 سال پيش باقي مانده از جمله قلعه هاي پرتغالي است كه با سنگ مرجان و ساروج برپا شده است. اين قلعه دو بارو داشته كه در هر يك از چهار گوشه باروها برجي برآمده بوده است. درون قلعه، اتاق ها و انبارها و بركه ها و چاه هايي ساخته بودند كه هنوز آثاري از آنها باقي مانده است. شيوه معماري قلعه و طرح برج و باروبندي آن همانند قلعه سازي ايران دوره ساساني است. پرتغاليان از برجهاي ديده باني قلعه كه ديدگاهي فراگيرنده داشت، رفت و امد كشتي هاي جنگي و تجاري را در آبهاي خليج فارس زير نظر مي گرفته اند. گفتني است همزمان با پادشاهي محمد شاه قاجار، كوترال ( شيخ عبدالرحمان)، حاكم قشم و خانواده و بستگان او در اين قلعه زندگي مي كردند. از ديگر آثار تاريخي جزيره قشم، قلعه لافت، قلعه هرمز،قبرستان انگليسي ها، كلات كشتار، تم سينتي( مقبره مقدس) چهل دختران، آب بندهاي پي پشت و گوران، مسجد جامع قشم( با قدمتي قبل از دوره صفويه) ، بركه آب بي بي صوغيه مجموعه كولغان، مقبره شاه شهيد و گورستان مقابل آن، بقعه شيخ برخ، مقبره شيخ زين العباد،مقبره سيدان، مقبره شيخ آندر آبي، برج هاي ديده باني، چاه هاي طلا


  كوههاي قشم

   از شگفتي هاي كم نظير جزيره، كوههايي است كه به شكلهاي گوناگون تراش خورده اند و مايه اعجاب هر بيننده اي هستند. كوههاي قشم با شكلهاي زيبا، تنديسهاي حيرت انگيز و رخ غولهاي بديع كه گويي دستان هنرمند طبيعت صورتي آشنا به آنها بخشيده اند از هر سو در معرض تماشاي علاقه مندان به طبيعت و پژوهشگران زمين شناسي هستند و تماشاي آنها گستره خيال بيننده را گسترش مي دهد