• مزایای سرمایه گذاری در قشم

  معافيت مالياتي 30 ساله جهت شركتهاي فعال در منطقه ( ثبت شده در منطقه)
  معافيت از پرداخت هر گونه حقوق گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات يدكي جهت توليد كنندگان.
  ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه آزاد به داخل كشور به ميزان ارزش افزوده.
  آزادي مشاركت سرمايه گذاري خارجي تا سقف صد در صد.
  مقررات ساده و مناسب نيروي كار.
  صدور ويزا براي خارجيان در مبادي ورودي منطقه آزاد.